Murrelektronik || LED machine – đèn chiếu sáng trong tủ điện loại Modlight illumix Slim Line 24W

Góc chiếu sáng >120°
Cấp độ bảo vệ IP54