Thanh chắn bụi dạng chổi 800 (652) BH50mm cho tủ Rittal VX25 (brush strip with clamp profile) 58230.0652

Thanh chắn bụi dạng chổi 800 (652) BH50mm, dành cho tủ Rittal VX25
– Cáp vào tủ điện dễ dàng, có thể ngăn bụi
– Phù hợp với vỏ tủ điện có bề rộng 800 mm
– Độ dày chổi 50mm