Thanh chắn bụi dạng chổi 600 (435mm) BH 35mm cho tủ Rittal TS8 (brush strip with clamp profile) 58210.0435

Thanh chắn bụi dạng chổi 600 (435mm) BH 35mm 58210.0435 dành cho tủ Rittal TS8
– Cáp vào tủ điện dễ dàng, có thể ngăn bụi
– Phù hợp với vỏ tủ điện có bề rộng 600 mm
– Độ dày chổi 35mm