Thanh chắn bụi dạng chổi 1000 (402) BH50mm cho tủ Rittal VX25 (brush strip with clamp profile) 58230.0402

Thanh chắn bụi dạng chổi 1000 (402) BH50mm, dành cho tủ Rittal VX25
– Cáp vào tủ điện dễ dàng, có thể ngăn bụi
– Phù hợp với vỏ tủ điện có bề rộng 1000 mm
– Độ dày chổi 50mm