Tấm Flange

Tấm gắn cáp vào thiết bị trên tủ Rittal nhỏ gọn.