Đầu nối chữ T (T-coupler)

Mã hàng: 7000-41121-0000000
Loại thẳng male-female
M12 – M12, 5 pin.