PN/CAN-Gateway, PROFINET/CANopen® (VN)

Tích hợp chuyển đổi 2 cổng
Tốc độ truyền Full duplex 100 Mbps
Lên đến 127 thiết bị CANopen®