Optocoupler – pluggable, 24 VDC/6 A, tần số chuyển mạch lên tới 500 Hz

Dòng chuyển mạch cao lên tới 6A
Tần số chuyển mạch cao lên tới 500Hz