Ốc siết cáp dạng chổi chống bụi 51540

Ốc siết cáp dạng chổi chống bụi 51540 là tấm chắn tích hợp chổi ngăn bụi dạng tròn của Icotek
– Cáp vào tủ điện dễ dàng, có thể ngăn bụi
– Có thể được lắp đặt bằng  đai ốc nhựa đính kèm
– Cut-out M50 (50.4 mm)