Ốc siết cáp dạng chổi chống bụi 51538

Ốc siết cáp dạng chổi chống bụi 51538 là tấm chắn tích hợp chổi ngăn bụi dạng tròn của Icotek
– Cáp vào tủ điện dễ dàng, có thể ngăn bụi
– Có thể được lắp đặt bằng  đai ốc nhựa đính kèm
– Cut-out M32 (32.3 mm)