Ngõ vào cáp kiểu tách ghép, dùng cho ngành thực phẩm/ dược phẩm

  • Khung ngõ vào cáp kiểu tách ghép KEL-ER-BL, có nhiều kích cỡ khác nhau
  • Cao su đệm cáp KT-BL