Ngõ vào cáp 90° với đệm cáp kiểu phân chia KEL-FW

– Cho phép nhiều cáp vào tủ điện với bán kính uốn cáp tới 150 mm
– Dành cho cáp có hoặc không có đầu nối, với đường kính cáp đến 35 mm
– IP65