Murrelektronik || Đèn chiếu sáng máy móc 12W

Góc chiếu sáng >120°
Cấp độ bảo về IP67