Module chuyển đổi nguồn dự phòng 24VDC 85495

Module chuyển đổi nguồn dự phòng 24VDC 85495
– INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
– OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
– Low power loss (MOSFET-Technology)
– Kích thước nhỏ gọn
– Lắp đạt trên DIN-rail