Khung đầu vào cáp KEL

Khung đầu vào cáp grommet với IP54. Thích hợp cho các đầu kết nối đa chân loại lớn.