Icotek – ngõ vào cáp tích hợp chổi chống bụi KEL-BES-S 51522.002

Icotek – ngõ vào cáp tích hợp chổi chống bụi KEL-BES-S 51522.002 – tấm chắn tích hợp chổi ngăn bụi
– Cáp vào tủ điện dễ dàng, có thể ngăn bụi
– Có thể được lắp đặt bằng vit hoặc rivet
– Cut-out 112 × 36 mm