Icotek – ngõ vào cáp tích hợp chổi chống bụi KEL-BES-S 51520.002

Ngõ vào cáp tích hợp chổi chống bụi KEL-BES-S 51520.002 – tấm chắn tích hợp chổi ngăn bụi của Icotek
– Cáp vào tủ điện dễ dàng, có thể ngăn bụi
– Có thể được lắp đặt bằng vit hoặc rivet
– Cut-out 65 × 36 mm