Icotek || Máy móc ít sự cố hơn nhờ vào việc chống bụi và rác vụn

Chống bụi và không khí thâm nhập
Thích hợp cho việc trang bị thêm
Chống nhiệt
Chống cạnh sắc