Helmholz bus coupler ModbusTCP 600-170-1AA11

Helmholz bus coupler ModbusTCP 600-170-1AA11 – Hệ thống I/O phân tán thuộc họ TB20
– Thiết kế TB20 I/O có ba thành phần riêng biệt: cầu nối, mô-đun điện tử và đế cắm
– Thiết kế nhỏ gọn
– Có thể tháo lắp “nóng”, giảm thời gian dừng máy