HỆ THỐNG NGÕ VÀO CÁP TRONG PHÒNG SẠCH

  • KEL .. CR
  • KT CR
  • KEL-DPZ CR
  • KEL-DPZ CR round – hợp chuẩn hygienic