Giá đỡ DIN-rail, thanh busbar, thanh kẹp shield MF-B90 36024

Icotek – Giá đỡ DIN-rail, thanh busbar, thanh kẹp shield MF-B90 36024

– Làm giá đỡ DIN-rail, thanh busbar/ thanh kẹp shield
– Vật liệu: thép mạ kẽm