Giá đỡ DIN-rail, thanh busbar, thanh kẹp shield MF-B30 36008

Icotek – Giá đỡ DIN-rail, thanh busbar, thanh kẹp shield MF-B30 36008

– Làm giá đỡ DIN-rail, thanh busbar/ thanh kẹp shield
– Vật liệu: thép mạ kẽm