Giá đỡ DIN-rail, thanh busbar, thanh kẹp shield MF-A88 36072

Icotek – Giá đỡ DIN-rail, thanh busbar, thanh kẹp shield MF-A88 36072

– Làm giá đỡ DIN-rail, thanh busbar/ thanh kẹp shield
– Vật liệu: thép mạ kẽm