Giá đỡ DIN-rail, thanh busbar, thanh kẹp shield MF-A68 36064

Icotek – Giá đỡ DIN-rail, thanh busbar, thanh kẹp shield MF-A68 36064

– Làm giá đỡ DIN-rail, thanh busbar/ thanh kẹp shield
– Vật liệu: thép mạ kẽm