Đục lỗ hình chữ nhật, hình vuông

Đục lỗ hình chữ nhật, hình vuông
Dùng cho các đầu nối công nghiệp nặng có nhiều chân và các thành phần đầu vào cáp icotek.