Đệm đầu cáp M20-M63 | KVT

Nắp đệm trước đầu sợi cáp với kích thước M20 đến M63.