Đệm đầu cáp KEL-ER

Độ ổn định cao, chống rung.
Sửa chữa và bảo trì có thể được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng.