Đệm cáp 90 độ – KVT-W90

Các nắp đệm KVT-W90 được sử dụng để chèn và niêm trước đầu cáp và ống dẫn ở một góc 90 °.