Đầu nối M8 female Murrelektronik 7000-08201-2101000

– 7000-08201-2101000 là đầu nối M8, female, 3 chân
A-cod.
– Chiều dài cáp: 10 mét
– Vật liệu cách điện: PVC