Đầu nối M8, female, 3 chân, A-cod. 7000-08041-6302000

– 7000-08041-6302000 là đầu nối M8, female, 3 chân dùng cho cảm biến
A-cod.
– Chiều dài cáp: 20 mét