Đầu nối M12 male / M12 female Murrelektronik 7000-46041-8020200

Đầu nối M12 male / M12 female Murrelektronik 7000-46041-8020200
– Là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 6 chân, A-cod. dùng cho mạng nội bộ hệ thống Cube67
– Cáp có shield. Chiều dài cáp: 2 mét