Đầu nối M12 male / M12 female 7000-40521-2430300

Đầu nối M12 male / M12 female 7000-40521-2430300
– Là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 5 chân, A-cod. dùng cho cảm biến
– Cáp có shield. Chiều dài cáp: 3 mét