Cube20 | I/O tủ điều khiển

IP20 cho các ngõ I/O và khả năng kết nối trực tiếp đến các module Cube67.
Các mô-đun nhỏ gọn, có đến 32 kênh trong một module