Cube20 busnode profibus 56001

Cube20 busnode profibus 56001

– IP20
– Quản lý đến 488 I/O
– Các mô-đun nhỏ gọn, có đến 32 kênh digital trong một module