Connector

Mã hàng: 7000-40881-0160015

MSUD Mẫu A (18 mm) – M12,loại thẳng 24 V AC ± 20% / DC ± 25%