Các modul điều khiển

Bộ điều khiển Axiocontrol Class 1000 nhanh, mạnh mẽ và đơn giản.
Với bộ điều khiển lớp 300 có khả năng PROFINET, bạn có thể tin cậy cho các ứng dụng phức tạp trung bình.