Các cảm biến trong nhà kín || DSW-100/200

  • Đầu dò nhiệt độ: RTD Pt100
  • Độ ẩm: Loại thay đổi trở kháng bằng tấm polyme mỏng. Kiểu connector dễ sử dụng, thay thế
  • Các cảm biến CO2