Cable gland cho ngành thực phẩm và thuốc men

– IP cao
– Nhiều kích cỡ