Bộ hiển thị số JIR – có truyền thông RS-485

Bộ hiển thị số
Ngõ tra 4-20 mA transmission
Truyền thông RS-485
Giá: Liên hệ