Bộ ghi dữ liệu HR-700 series

Nhỏ gọn
Chức năng giao tiếp chuẩn
LED hiển thị lớn