Bộ điều khiển nhiệt BCS2R00-00 của Shinko Technos

Bộ điều khiển nhiệt BCS2R00-00

– Kích thước bề mặt 48 x 48mm
– 5-digit (con số), dễ quan sát
– Có thể cài đặt, giám sát qua phần mềm