Bộ chuyển đổi tín hiệu SEWU-1-1 của Shinko Technos

Bộ chuyển đổi tín hiệu SEWU-1-1

– Ngõ vào TC/ RTD/ DC voltage/ DC current, có thể tùy chọn
– 2 ngõ ra mặc định 4 – 20 mA DC
– Có thể tùy chọn kiểu ngõ ra: 0 – 20mA DC, 4 – 20mA DC…/ 0 to 10V DC, 0 to 1V DC
– Nguồn cấp 24 VDC