Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC to 2×15 VDC Murrelektronik 85659

Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC to 2×15 VDC Murrelektronik 85659
– Chuyển đổi 24 VDC ngõ và thành 2 ngõ ra +/-15 VDC, 0.25 A (7 W)
– Lắp đạt trên DIN-rail