Bộ chuyển đổi analog input- IO Link

Murrelektronik – Bộ chuyển đổi analog input sang IO-link
Mã hàng: 5000-00501-1300001