Biến áp Murrelektronik MST

Máy biến áp một pha
Điều khiển và cách ly,2000 VA.
Lớp cách ly T 40 / B.