Bộ nguồn Eco-rail2

Mã hàng: 85131
Input: 100 … 240 V AC
Output: 23 … 28 V DC
Dòng tải: 1.3 A