Icotek | Chụp đầu vào cáp kiểu 90° | Kiểu lắp đặt mới cho kẹp chống nhiễu EMC

Chụp ngõ vào cáp KEL-FG là sự lựa chọn tốt nhất cho việc làm kín và giữ cáp với đầu kết nối và ống vào cáp ở một góc 90 ° so với mặt tủ.