Cub67 I/O extension module Murrelektronik 56601

Cub67 I/O extension module Murrelektronik 56601

– DIO16 – 0,5 A
– Có thể cấu hình input/ output từng port
– Bảo vệ quá tải, ngắn mạch