Hiện tất cả 7 kết quả

Điều khiển máy trong tầm tay của bạn
Quản lý máy trên màn hình

Góc nhìn rộng
Hơn 65000 màu
Lưu trữ tới 120 MB dữ liệu màn hình

Chủ động điều hành/ kết nối giữa các máy
Thiết kế giao diện dựa trên ứng dụng thực tế và yêu cầu khách hàng
Xử lý nhanh

Đơn giản và thân thiện với người dùng
Hiệu chỉnh ngõ vào dễ dàng
Lập trình bằng Ladder thân thiện với người dùng

6 interrupt input. Xử lý tốc dộ nhanh
2 ports giao tiếp RS-232C và RS-485
Cài đặt và hieernt hị màn hình LCD. Có thể dùng option Board

8 ngõ vào interrupt. Xử lý nhanh hơn gần 500 câu lệnh toàn hệ thống
2 cổng giao tiếp được tích hợp trên board là RS-232C hoặc RS-485

Chu kỳ nhanh nhất: 125 μs
256 trục đồng bộ
Điều khiển đồng bộ cho tất cả các thiết bị nối mạng