Adapter grommets IMAS-CONNECT™

Adapter grommets IMAS-CONNECT™

Với sản phẩm mới này của Icotek – IMAS-CONNECT ™, bạn có thể chèn trực tiếp các đầu nối, phụ kiện vách ngăn cho ống khí nén vào khung ngõ vào cáp của tủ điều khiển. Các phần khoét lỗ (cut-out) bổ sung không còn cần thiết nữa! Có trong tay adapter grommets IMAS-CONNECT ™, bạn sẽ có thể tạo giao diện độc đáo riêng.

Phụ kiện vách ngăn khí nén được chèn trực tiếp vào khung ngõ vào cáp
Phụ kiện vách ngăn cho ống khí nén có thể được lắp trực tiếp vào khung bằng cách sử dụng adapter grommets IMAS-CONNECT ™ loại AT-K-M. Không cần tạo thêm các cut-out riêng trên vách tủ điều khiển.

Bạn có thể tùy biến khung ngõ vào cáp thành giao diện cho các đầu nối
Các đầu nối có thể được lắp trực tiếp vào khung đầu vào cáp bằng cách sử dụng adapter grommets IMAS-CONNECT ™ AT-KS. Việc khoét thêm cut-out riêng biệt trên vách tủ điện là không cần thiết.
Các giắc cắm Keystone để sử dụng với hệ thống IMAS-CONNECT ™ của Icotek cũng đã được sản xuất (USB 3.0, HDMI và CAT6).

Một số hình ảnh tích hợp

… và các giắc cắm Keystone của Icotek

Adapter grommets IMAS-CONNECT™

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *